Comunicat de presă

Data: 27.03.2018

DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC AC HELCOR SRL PRIN ACHIZITIA DE ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE

Titlul proiectului: DIVERSIFICAREA ACTIVITATII AC HELCOR SRL PRIN ACHIZITIA DE ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE

Numele beneficiarului: SC AC HELCOR SRL

Numele programului: Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020

Numele Autoritatii de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene

Numele Organismului Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Valoarea totala a proiectului: 3,272,661.56 lei

Valoarea finantarii nerambursabile: 1,699,145.76 lei

Data inceperii implementarii proiectului: 19.03.2018

Data finalizarii implementarii proiectului: 30.09.2018

Cod SMIS: 112315

Locatia de implementare: Municipiul Baia Mare, Strada Victor Babeș, nr.50 si nr. 62

Proiectul cu titlul „DIVERSIFICAREA ACTIVITATII AC HELCOR SRL PRIN ACHIZITIA DE ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de catre AC HELCOR SRL si are urmatoarele obiective:

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investitii initiale in cadrul firmei , prin diversificarea productiei unei unitati existente, prin produse care nu au fost fabricate anterior in unitate. Obiectivele proiectului sunt in stransa legatura cu obiectivul specific aferent ”Programului Operational Regional 2014-2020, axa prioritara 2: ”Imbunatatirea competivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investitii 2.2 ”Sprijinirea crearii si extinderii capacitatii avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”, si anume imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in Strategia Nationala pentru Competitivitate.

Obiective specifice:

• Diversificarea productiei societatii firmei, prin introducerea unor produse care nu au fost anterior fabricate de catre societate in unitatea vizata de investitie

• Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin angajarea a doua persoane dintre care cel putin o persoana apartinand unei categorii defavorizate si adaptarea infrastructurii pentru operarea de catre persoane cu dizabilitati prin achizitionarea unei rampe mobile la intrare.

• Cresterea competitivitatii firmei pe piata de productie nationala si internationala prin : participarea la targuri/expozitii internationale in calitate de expozant.

Date de contact:
Persoana de contact: POP CORIOLAN, Administrator
Tel: 0362 401 206
Fax: 0362 401 207
Email: office@achelcor.ro