Proiect 120906

Realizarea unui supliment alimentar inovativ pentru sanatatea femeii la menopauza, de catre AC HELCOR SRL

Cod proiect: 120906

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
Acțiune: 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Coordonatorul și instituțiile partenere în proiect

Coordonator (CO)

AC HELCOR SRL
Str. DR. VICTOR BABES, nr. 50, cod postal 430092, Baia Mare
Telefon: +40-362401206
Fax: +40-362401207
office@achelcor.ro
www.achelcor.ro

Director Proiect: Anca Lucia Pop

Partener 1 (P1)

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Splaiul Independentei nr. 313, Municipiul București, Cod Poștal: 060042
Telefon: +4021 317 10 01
Fax: +40 21 3171002
E-mail: cabinet.rector@upb.ro
Pagină Web: www.upb.ro

Responsabil proiect din cadrul UPB:Ioana Lacatusu

Durata contractului: 36 luni, 16.06.2020 – 15.06.2023

Valoarea proiectului: 5.694.080,97 lei
Cheltuieli nerambursabile  –3.374.262,94 lei
Cofinantare – 2.319.818,03 lei

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Proiectul tehnologic inovativ din cadrul actiunii 1.2.1 are ca scop incurajarea investitiilor private in CDI, prin cresterea numarului de intreprinderi care urmaresc introducerea inovarii in activitatea proprie prin proiecte care dezvolta produse si/sau procese sau tehnologii noi sau substantial imbunatatite, in scopul productiei si comercializarii, bazate pe cercetare. Prezentul proiect tehnologic inovativ din cadrul actiunii 1.2.1 are ca scop introducerea inovarii in activitatea proprie a firmei AC HELCOR SRL prin realizarea de 1 (un) produs nou pe piata romaneasca si la nivelul firmei (Rofemin – bionanoprodus de origine vegetala pentru optimizare hormonala si a potentialului propriu antioxidant pentru femei cu varsta peste 45 de ani) si 1 (o) tehnologie noua la nivelul firmei AC HELCOR SRL, in scopul productiei si comercializarii, bazate pe cercetare.

Obiectivul general:

Proiectul are ca obiectiv general promovarea investitiilor in C&I si dezvoltarea de sinergii intre intreprinderi si centre de cercetare din universitati, prin diversificarea activitatii firmei, respectiv crearea unei noi linii de productie utilizate pentru realizarea si implementarea unui produs nou (supliment alimentar), semnificativ imbunatatit comparativ cu produsele existente pe piata romaneasca. Investitie initiala in cadrul proiectului reprezinta o investitie in active corporale si necorporale legata de diversificarea activitatii unitatii. Descrierea tipului de proiect. Proiectul implica realizarea unei inovari de produs (pentru bunuri – supliment alimentar utilizat in principal pentru tratamentul simptomelor menopauzei, dar si pentru preveniea altor afectiuni), inovare bazata pe transferul de cunostinte si tehnologie intre Universitatea Politehnica Bucuresti (CPMTE –Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor) si S.C. AC HELCOR SRL.

Dezvoltarea si implementarea pe piata din Romania a unui produs fezabil pentru tratamentul, in conditii de siguranta si pe termen lung, al simptomelor menopauzei si prevenirea riscurilor asociate acestei perioade, reprezinta o necesitate la o problema iminenta cu care se confrunta marea majoritate a femeilor din Romania. Actualmente, conform studiului de piata, doar 1 din 100 femei din Romania peste 42 ani ce ar beneficia (~2,5%) umeaza un tratament pentru deficientele hormonale asociate cu menopauza (perioada care confera femeii o calitate scazuta a vietii si implicit un grad ridicat de instalare a osteoporozei si a bolilor cardivasculare). Pornind de la analiza atenta a studiilor preclinice si clinice realizate la nivel mondial, care au dovedit limitari ale terapiei hormonale de substitutie si existenta efectelor secundare (ex: cresteri neprevazute ale riscului de cancer mamar si endometrial, accident vascular cerebral si atac de cord), la femeile care au urmat terapia hormonala pe baza de estrogen sau estrogen si progesteron, acest proiect furnizeaza o solutie viabila la terapia hormonala conventionala (bazata pe hormoni de sinteza), respectiv implementarea unei terapii alternative bazate pe validarea diferitelor surse vegetale care prezinta efecte estrogenice si alte actiuni terapeutice complementare.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. OS 1. Sustinerea procesului de specializare inteligenta.
 2. OS 2. Dezvoltare de activităţi CDI pentru demonstrarea sigurantei si potentialului terapeutic al produsului
 3. OS 3. Transfer de tehnologie intre mediul academic si industrie pentru introducerea in productie a rezultatelor CD. Finalizarea dezvoltarii noii linii de productie si implementarea pe piata din Romania a unui produs inovativ.
 4. OS 4. Dezvoltarea durabilă. Masuri de protejare a mediului înconjurător
 5. Obiectivele AC HELCOR, prin realizarea acestei investitii sunt:
 • Crearea de noi locuri de munca cu norma intreaga pentru cercetatori tineri pentru activitati de cercetare-dezvoltare
 • Cresterea cotei de piata pe piata de medicamente si vitamine si suplimente alimentare
 • Cresterea accesului pacientilor la produsele AC HELCOR
 • Cresterea notorietatii produselor marca AC HELCOR in piata
 • Cresterea vanzarilor pe pietele externe
 • Extinderea, modernizarea si diversificarea portofoliului de produse
 • Stimularea inovatiei la nivel managerial si operational

Relevanta din punct de vedere a Strategiei Nationale de CDI 2014-2020, precum si a legaturii cu alte strategii

Produsele/tehnologiile realizate în cadrul acestui proiect răspund obiectivelor definite prin strategiile naţionale şi regionale pentru perioada 2014-2020: 

Strategia de Cercetare și Inovare 2014-2020, cât și Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Nord-Vest 2014-2020 au în vedere creșterea competitivității economiei românești prin atingerea următoarelor obiective generale:

 • OG 1: Creșterea economiei românești prin inovare;
 • OG 2: Creșterea contribuției românești la progresul cunoașterii de frontieră;
 • OG 3: Creșterea rolului științei în societate.

Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2020 a fost elaborată pe baza viziunii conform căreia  în anul 2020, România va deveni competitivă la nivel regional şi global, prin inovare alimentată de cercetare-dezvoltare, generând astfel bunăstare pentru cetăţeni săi. La rândul ei, competitivitatea se axează pe un sistem de inovare în care cercetarea-dezvoltarea susţine avansul pe lanţurile globale de valoare adăugată.

Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare conține un set de principii de acţiune, sprijinite pe trei piloni principali, proiectul contribuie la Pilonul 1 și 2:

Pilonul 1. Afirmare la nivel regional, afirmare la nivel global: firmele devin operatori-cheie ai inovării.

Pilonul 2. Excelenţă prin internaţionalizare: sectorul CDI ca spaţiu de oportunitate

Pilonul 3. „Leadership” regional la frontiera ştiinţei şi în tehnologie: străpungeri în domenii strategice.

Prezentul proiect contribuie la atingerea obiectivelor specifice ale Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020:

OS1. Crearea unui mediu stimulativ pentru iniţiativa sectorului privat prin instrumente de antrenare a antreprenoriatului şi comercializării rezultatelor de C&D, precum şi prin credibilizarea parteneriatelor dintre actorii publici şi cei privaţi.
OS2. Susţinerea procesului de specializare inteligentă prin concentrarea resurselor în domenii de cercetare şi inovare cu relevanţă economică şi cu potenţial de C&D demonstrate.
OS3. Concentrarea unei părţi importante a activităţilor de CDI în domenii cu relevanţă publică, pentru a creşte capacitatea sistemului de CDI de a răspunde nevoilor sectorului public şi a dezvolta abilitatea acestuia din urmă de a adopta rezultatele cercetării.
OS4. Susţinerea aspiraţiei către cercetarea la frontiera cunoaşterii printr-o mai bună integrare a cercetării româneşti în spaţiul european şi internaţional de proiecte şi iniţiative de cercetare, dezvoltare şi inovare.

Proiectul răspunde și obiectivelor specificate în Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020.
Strategia Naţională pentru Competitivitate izvorăşte din dezideratul de a construi pe baze strategice un viitor mai bun pentru economia românească şi pentru români în general. Prin viziunea, priorităţile şi obiectivele propuse, acest document strategic oferă o soluţie pentru dezvoltarea economică în România pe termen scurt şi mediu, soluţie care să permită depăşirea obstacolului de a valorifica un potenţial competitiv recunoscut pe piaţă, dar incomplet pus în valoare pentru a crea valoare adăugată şi prosperitate sau ceea ce se mai numeşte „capcana ţărilor cu venituri medii”. Succesul Strategiei va putea fi validat dacă România se va afla în poziţia de a se poziţiona competitiv foarte aproape de sau chiar în grupul ţărilor avansate la orizontul 2020.
Analizele efectuate au condus la identificarea a 10 sectoare economice cu potenţial de specializare inteligentă (Tabelul 2). Printre acestea se enumeră și sectorul pentru care firma solicitantă depune acest proiect de investiții.

Prezentul proiect răspunde și obiectivelor menționate conform  Planurilor Europene Horizont 2020 văzute ca mijloc de stimulare a creșterii economice și de creare a de locuri de muncă.
Regiunea în care este situată firma AC HELCOR, este regiunea Nord-Vest a României.
Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014-2020 prevede obiectivul general de creșterea economiei regionale, prin dezvoltarea multidimensională și integrată, pentru diminuarea disparităților intra și inter-regionale și creșterea standardului de viață regional și are obiectiv specific  P.1.3. Creșterea competitivității economiei regionale prin sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, care utilizează eficient resursele și are în vedere schimbările climatice.
Strategia de Dezvoltare a Județului Maramureș până în anul 2020 urmărește Creșterea competitivității economice în industrie și servicii și dezvoltarea mediului antreprenorial.
La nivel regional strategia Mun. Baia Mare prevede Obiectivul operațional 2.1. Crearea unui mediu afaceri atractiv, competitiv și inovativ: Măsura 2.1.1. Sprijinirea competitivității întreprinderilor, Măsura 2.1.2. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a mediului de afaceri (infrastructura de afaceri, infrastructura de CDI și TIC), Măsura 2.1.3. Diversificarea economiei bazate pe agricultură și resurse naturale.
Astfel investiția propusă de SC.AC HELCOR SRL este în concordanță cu obiectivele strategiilor europene, naționale, regionale, județene și locale.

Rezultatele prevăzute ale proiectului:

 • Flux tehnologic de laborator pentru obtinerea a 2 serii lot de laborator
 • Obtinerea a 6 formulari conditionate
 • Flux tehnologic de productie
 • Tehnologie pilot pentru productia a 2 loturi pilot de formulari tip supliment alimentar
 • Dezvoltare produs inovativ de origine vegetala.
 • Activitati de diseminare

Echipa de implementare a proiectului

Implementarea cu succes a proiectului are la baza expertiza echipelor de cercetare ale celor doua entitati academice (UPB-CPMTE) si private/industriale (S.C. AC HELCOR SRL), care dispune de competente stiintifice cunoscute pe domeniile abordate in prezentul proiect PTI. Practic S.C. AC HELCOR SRL va prelua rezultatele cercetarilor de varf din domeniul academic si le va transpune in dezvoltarea de suplimente alimentare inovative, ce prezinta multiple beneficii asociate sanatatii.

Prezentul proiect continuă cercetarile cu privire la produse (naturale) pentru problema vizata si pentru alte probleme de sanatate incepute in baza unor proiecte de cercetare in acelasi domeniu, respective inca din anul 2016:

 • proiect RO/HEL/PELV/03, avand ca tema de cercetare Rolul terapiilor locale suport de origine naturală în controlul simptomatologiei inflamatorii pelvine postintervenționale la pacientul stabilizat”, proiect aflat in derulare cu UMF Carol Davila Bucuresti. Obiectivul acestui proiect este cercetarea si dezvoltarea unui produs cu administrare locala pentru pacientii de sex feminin ce au fost supuse unei interventii tip histerectomie pentru atenuarea simptomatologiei inflamatorii locale si compensarea deficientelor hormonale cu manifestare locala (tip atrofie vaginala, etc.), produs ce include extracte natural vegetale, acid hialuronic, extracte cicatrizante. Stadiul proiectului – elaborare si dezvoltare formula; testare in vivo – preclinic.
 • proiectul ” Combined vegetal-based lipid nanocarriers for a safe and effective bioactive therapy in the management of weight imbalance regulation”, depus in parteneriat cu Universitatea Politehnica Bucuresti in cadrul Programului 2 Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare (2016), proiect care a fost temporizat din cauza lipsei finantarii; Stadiu actual proiect – dezvoltare nano-carrieri; testare in vivo preclinic (finalizat, rezultate favorabile, in curs de publicare); perspective – resubmitere proiect pentru finalizare; finalizare formula.

Asadar, prezentul proiect continua valorificarea rezultatelor de CD obtinute in cadrul UPB pentru creșterea competitivității partenerului industrial – SC AC HELCOR SRL, prin introducerea unei noi linii de productie ce va conduce la obtinerea si implementarea pe piata din Romania, a unor suplimente alimentare avansate destinate imbunatatirii starii de sanatate a populatiei feminine, ce posedă un spectru larg de eficienta datorită conținutului ridicat de principii active naturale existente în acelasi produs și diminuarii efectelor secundare asociate terapiei hormonale ce utilizeaza hormoni de sinteza.

Rolul si atributiile echipei de implementare

EI 1
Team leader –Dr. Anca Lucia Pop
Team leader – Conf. Dr. Ioana Lacatusu
Team leader Prof  Dr. Aurelia Meghea

EI 2
Team leader – Conf. Dr. Nicoleta Badea

EI 3
Team leader – Dr. Anca Lucia Pop
Team leader –Farm. Mariana Ana Pali

EI 4
Team leader – Farm. Simona Crisan